Zdjęcie cefalometryczne

Rentgenowskie zdjęcia boczne czaszki – zdjęcia cefalometryczne – stanowią podstawę leczenia ortodontycznego. Do wykonania takiego zdjęcia wymagana jest niewielka ilość promieniowania rentgenowskiego, dlatego jest całkowicie bezpieczne, nawet dla najmłodszych pacjentów. Zdjęcie cefalometryczne umożliwia prawidłową diagnostykę wszelkich wad zgryzu i ustalenie właściwego planu leczenia, w tym m.in. konieczności założenia aparatu ortodontycznego. Zapraszamy do naszej przychodni stomatologicznej.

 

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

KONTAKT

T: 601 530 037

Cennik

 Cena:
zdjęcie cefalometryczne80 zł

 

KONTAKT

T: 601 530 037