REGULAMIN

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Dentica.

Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Dentica jest prywatną praktyką dentystyczną. Specjalizujemy się w ortodoncji, implantologii, periodontologii, leczeniu zachowawczym, stomatologii estetycznej, protetyce, leczeniu kanałowym – endodoncji również pod mikroskopem, chirurgii stomatologicznej i leczeniu dzieci. Zasady przyjmowania pacjentów ujęte są w poniższym Regulaminie. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać. Pacjenci zapisywani są przez rejestratorkę w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną od 60-120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5-minutowe przerwy potrzebne do przygotowania stanowiska pracy. Na dzień przed umówionym terminem wizyty rejestratorka kontaktuje się telefonicznie lub wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS lub oddzwonienia. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o okazanie dowodu tożsamości oraz wypełnienie Wywiadu medycznego, Oświadczenia RODO i niniejszego Regulaminu. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do zaistniałych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin.

DZIECI

Zastrzegamy, jeżeli dziecko nie będzie współpracowało z lekarzem i zabieg nie będzie możliwy do wykonania będzie pobrany koszt wizyty w wysokości 50 zł plus ewentualny koszt sedacji wziewnej jeśli była wykonana (koszt zgodny z cennikiem)

ODWOŁANIE WIZYT

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Dentica o rezygnacji z umówionej wizyty. Wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem.

  • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem.

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

WIZYTY ENDODONTYCZNE

Aby zarezerwować wizytę dłuższą niż 30 minut pacjenci zobowiązani są do uprzedniego wpłacenia opłaty rezerwacyjnej, wliczonej w koszt planowanego zabiegu, koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 24 godz. wcześniej opłata nie podlega zwrotowi. Zadatek ma na celu zabezpieczenie czasu pracy lekarza oraz przebiegu planowanych wizyt.

Zadatek na leczenie stomatologiczne jest pobierany także w przypadku wcześniejszego 2-krotnego nie zgłoszenia się pacjenta na wizytę (również 30 minutową) bez wcześniejszego odwołania.

DOKUMENTACJA RTG i FOTOGRAFICZNA

Lekarz może wykonać dokumentację fotograficzną jeżeli będzie miała znaczenie w procesie leczenia oraz rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć fotograficznych to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Dokumentacja fotograficzna oraz RTG wykonana w trakcie leczenia może być wykorzystana do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.dentystazawiercie.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta tylko za zgodą pacjenta.

RĘKOJMIA

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby,protezy ruchome), dwuletniej rękojmi uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty) pięcioletniej – implanty. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zębów. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

  • przerwał zaplanowane leczenie;
  • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy lub okres wyznaczony przez lekarza prowadzącego);
  • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
  • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
  • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
  • uszkodził protezę poza jamą ustną;
  • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
  • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
  • brak stosowania zaleceń lekarza przez pacjenta z bruksizmem.

POWIKŁANIA

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent zapoznaje się z formularzem świadomej zgody na leczenie stomatologiczne. W trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie; reakcja alergiczna na zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem; konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży; problemy natury estetycznej; problemy z jedzeniem i mówieniem; nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe; nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.

Nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość, choroby typu przeziębienie i opryszczka wargowa.

Wszelkie sugestie i zażalenia przyjmuje manager Agata Grajdek w ustalonym terminie spotkania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.

 

Kontakt

T: 601 530 037

Kontakt

T: 601 530 037