Profilaktyka

Profilaktyka ma na celu zapobieganie powstawania chorób zębów i przyzębia, m.in. próchnicy i paradontozy. Działania profilaktyczne wymagają od nas dużo zaangażowania i wytrwałości, aby stały się rutyną w codziennym dbaniu o swoje zdrowie. W rzeczywistości często nie stosujemy się do rad dotyczących zdrowego życia. Programy edukacyjne działające na rzecz promowania zdrowia z zakresu chorób zębów nie osiągają pożądanego celu.

Najważniejszym elementem w promowaniu zdrowia jest motywowanie ludzi do działania i udzielanie porad z zakresu higieny stomatologicznej. Motywacja wewnętrzna mająca źródło w samym pacjencie często nie wystarcza, niezbędna jest motywacja zewnętrzna realizowana poprzez masowy przekaz za pomocą telewizji, radia oraz prasy. Działania dotyczące zdrowia jamy ustnej powinny być w pełni uświadamiane potencjalnemu pacjentowi i opisane w kategoriach odbieranych przez pacjenta jako istotne w jego życiu.

Pacjentom może się wydawać, że choroby takie jak próchnica oraz choroby przyzębia go nie dotyczą, ale dolegliwości związane z nieświeżym oddechem, utratą bieli zębów lub dyskomfortem pojawiającym się przy jedzeniu, powodują przemyślenia na temat swojego zdrowia.

Istotną kwestią jest pokazanie pacjentowi jak poważne konsekwencje niosą za sobą choroby przyzębia i próchnica i zachęcenie do działań zapobiegających tym schorzeniom. Osoba prowadząca edukację zdrowotną powinna pełnić rolę osobistego doradcy pacjenta, a wszystkie informacje powinny być przekazane w sposób prosty i czytelny. Najważniejszą kwestią w tym procesie jest wysłuchanie uwag i oczekiwań pacjenta na temat zdrowia jego jamy ustnej. Promocja zdrowia higieny stomatologicznej wymaga zatem doskonałej komunikacji i motywacji.

Należy pamiętać o tym, że jakiekolwiek wprowadzenie zmian w zachowaniu każdego z nas wymaga dużo czasu i wsparcia ze strony lekarza stomatologa, aż do czasu osiągnięcia pełnego zaangażowania przez pacjenta.

Przychodnia stomatologiczna w Zawierciu – nasze zabiegi profilaktyczne:

  • badania kontrolne wykonywane co 6 miesięcy,
  • instruktaż higieny jamy ustnej,

Higiena jamy ustnej należy do jednej z najważniejszych metod w zapobieganiu próchnicy i chorób przyzębia. Prawidłowe i systematyczne wykonywanie higieny zmniejsza podatność na próchnicę o około 40%.

Już w drugim dniu po źle wykonanej higienie jamy ustnej dochodzi do odłożenia się płytki nazębnej i utworzenia kamienia nazębnego. Zaprzestanie szczotkowania zębów na okres 1-3 tygodni u zdrowych osób wiąże się z powstawaniem stanów zapalnych dziąseł. Jest to proces odwracalny. Po dokładnym usunięciu złogów nazębnych i wyszczotkowaniu zębów, choroba cofa się.

Aby utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej konieczne jest używanie szczoteczki, pasty, nici dentystycznych i wykałaczek oraz stosowanie odpowiednio dobranej metody czyszczenia. Najważniejsza jest jednak motywacja, systematyczność oraz świadomość pacjenta jakie problemy zdrowotne mogą się pojawić z powodu braku higieny jamy ustnej.

Odpowiednia higiena ma kluczowe znaczenie dla osób z uzupełnieniem protetycznym. Zarówno na protezach całkowitych, częściowych, koronach czy mostach odkładają się złogi kamienia nazębnego przez co znacznie skraca się okres używalności uzupełnień protetycznych.

Stan zdrowia jamy ustnej wpływa w dużym stopniu na nasze samopoczucie. Zaniedbania higieniczne nie wzbudzają sympatii oraz wiarygodności wśród innych osób. Pomimo tego zabiegi stomatologiczne nie są powszechne wśród dorosłych i dzieci. Niewielka część społeczeństwa poświęca odpowiedni czas na systematyczne i prawidłowe wykonywanie higieny jamy ustnej. Dlatego niezmiernie ważne jest zwiększenie wysiłków w celu poprawy świadomości zdrowotnej osób w różnych środowiskach i w różnym wieku.

Lakowanie zębów

Jedną z metod zapobiegania próchnicy są laki szczelinowe. Stosuje się je w bruzdach i szczelinach zębów, głównie na powierzchniach żujących trzonowców mlecznych oraz przed trzonowców stałych. Lakowanie to zabieg profilaktyczny, polegający na wypełnieniu szczelin i bruzd lakiem szczelinowym twardniejącym na drodze reakcji chemicznej przy pomocy światła niebieskiego.

W ten sposób izoluje się podatne na próchnice miejsca od bakterii i cukrów. Lakowaniu poddajemy tylko te zęby, na których nie ma jeszcze zmian próchniczych. Skuteczność tej metody uzależniona jest od czasu pozostania laku na zębach. Może się on utrzymać nawet kilkanaście lat przy prawidłowej higienie jamy ustnej. Bruzdy powinny być lakowane po całkowitym wyrżnięciu się zęba, a więc już u dzieci w 6-8 roku życia, a stałe szóstki u młodzieży w wieku 11-13 lat.

Lakierowanie zębów

Lakierowanie zębów to profilaktyczny zabieg stomatologiczny. Pozwala on na dostarczenie zębom stężonego fluoru w dawce niedostępnej podczas domowej fluoryzacji. Fluor jest ważny dla zębów ze względu na to, że zwiększa ich odporność na działanie kwasów produkowanych przez bakterie próchnicowe powodujące próchnicę. Obecnie fluor zawierają pasty, płyny do płukania jamy ustnej i specjalne płyny do fluoryzacji. Nie mają one jednak takiego działania jak lakierowanie.

Profesjonalne usuwanie osadu i kamienia nazębnego nad- i poddziąsłowego z polerowaniem powierzchni zębów

Choroby przyzębia oraz próchnica zostały uznane za choroby społeczne ze względu na powszechność występowania oraz powikłania jakie za sobą niosą. Udział zębów i przyzębia w czasie spożywania pokarmów naraża tkanki na ciągły kontakt z pokarmem. Zaleganie resztek pokarmowych, które są dogodnym środowiskiem dla bakterii powoduje powstawanie płytki nazębnej i dziąsłowej.

Płytka nazębna to warstwa miękkiego osadu składającego się głównie z drobnoustrojów. Osad silnie przylega do zębów, dając sie usunąć tylko mechanicznie lub za pomocą silnego szczotkowania. Płytka nazębna odkłada sie na zębach, mostach i protezach. Jej powstawaniu sprzyja niedostateczna higiena jamy ustnej, duża ilość węglowodanów w pożywieniu, szorstkie powierzchnie zębów, stłoczenie zębów czy nawisające brzegi wypełnień oraz palenie tytoniu.

Płytka nazębna przenika w dół do szczeliny między dziąsłem a zębem. Osad nazębny przebarwia się zazwyczaj w kolor żółty lub brązowy zwłaszcza u palaczy. Mineralizacja płytki nazębnej rozpoczyna sie już w pierwszym dniu od jej powstania. Przekształca się ona stopniowo w kamień nazębny. Kamień nazębny jest wapniejącym złogiem odkładającym się na pojedynczych zębach, grupie zębów lub może dotyczyć całego uzębienia.

Rozróżniamy dwa rodzaje kamienia ze względu na miejsce występowania-kamień naddziąsłowy i poddziąsłowy. Kamień naddziąsłowy odkłada się powyżej brzegu dziąsłowego, widoczne żółte przebarwienia na zębach o umiarkowanie twardej konsystencji. Pojawia się w różnych ilościach od prawie niewidocznego do niemal pokrywającego całe korony zębów, zlepiając je ze sobą.

Najbardziej szkodliwy jest kamień poddziąsłowy, rozpoczynający się poniżej brzegu dziąsłowego w obrębie kieszonek. Może być zupełnie niewidoczny, zdarza się, że prześwituje przez dziąsła, stopniowo prowadząc do wyniszczenia kości otaczającej ząb. Jest to kamień o bardzo twardej konsystencji w kolorze ciemnobrązowym lub ciemnozielonym. Powierzchnie jego zawsze pokrywają miękkie złogi nazębne. Powstaje on w wyniku ciągłego stanu zapalnego tkanek miękkich i jest bardzo trudny do usunięcia. Kamień poddziąsłowy nie przyczynia się do powstania chorób przyzębia lecz jest ich następstwem.

Piaskowanie zębów

Piaskowanie zębów to zabieg dentystyczny polegający na usuwaniu osadów nazębnych i nieestetycznych przebarwień za pomocą tzw. piaskarki. Piaskowanie pomaga w walce z kamieniem nazębnym, jest zabiegiem uzupełniającym po skalingu.

KONTAKT

T: 601 530 037

KONTAKT

T: 601 530 037